Poučevanja kitare po metodi PRO - IGRA, metoda motoričnega, dinamičnega in glasbenega uvida.

INOVATIVNI PRISTOP K POUČEVANJU IN SVETOVANJU NA PODROČJU POUČEVANJA KITARE

Ne morem mimo osebe Srečka Lavbiča, odličnega kitarskega pedagoga. Človeka z zanimivim pogledom na glasbo in živeljenjem nasploh. Vedno ga je bilo veselje srečati in z njim poklepetati. V bistvu je bil moj veliki motivator v obdobju, ko mi je bilo najtežje, in ko sem dvomila v svoje početje.

 

Po drugi strani pa je s svojo metodo pouka vplival na moja razmišljanja v iskanju novih, učinkovitejših in otroku prijaznejših poti do znanja in spretnosti.

 

Zanimiva mi predvsem tisti del, katerega temeljno izhodišče je sproščanje in dihanje pri igranju, kako oblikovati prvi ton na kitari itd.  

 

Gotovo je bil eden najboljših kitarskih pedagogov na osnovnih glasbenih šolah pri nas. 

 

V tem prispevku želim predvsem opisati njegovo metodo na način, kot sem jo imela priložnost spoznati, ko sem ga nekajkrat obiskala v želji, da izboljša svoje igranje. 

 

Čeprav sem ga obiskala na uri le dva do trikrat, je na moje poučevanje bistveno vplival, prav tako njegov učenec Roman Ocvirk, odličen kitarski pedagog, ki je s strani sistema tudi popolnoma prezrt in katerega pot je vodila v druge poklice ravno iz razloga, ker si ni mogel pridobiti ustrezne izobrazbe, ki bi mu zagotovila varno zaposlitev v javnem glasbenem šolstvu. 

 

Oba sta bistveno vplivala na razvoj metode, ki jo sedaj uporabljam z učenci, tako imenovane PRO - IGRA, ki prav tako temelji na sproščenem igranju, ki je pogoj za oblikovanje tona, dobro motoriko, kar je pogoj za razvijanje muzikalnosti in dobro interpretacijo skladb. 

 

 

 

 

Srečko Lavbič - kitarist s srcem

je naslov prispevka na spletni strani, http://sestrogled.blogspot.si/2014/04/srecko-lavbic-kitarist-s-srcem.html

 

Ne morem mimo tega, da ne bi objavila še tu, povezavo na ta članek v spomin nekoga, ki je name naredil globok in trajen vtis.

 

Bil je eden tistih oseb, ki je vedno iskal nove poti in pristope k učenju, ki je razmišljal s svojo glavo, ki si ni bal povedati svojega mnenja, ki je prispeval tudi denar za presojo ustavnosti 93. člena ZOFVi na ustavnem sodišču, čeprav mu tega  ne bi bilo treba, ker je bil njegova zaposlen za nedoločen čas. Želel pa si je znanja, izobrazbe, ki mu dolga leta ni bila dostopna, skratka pogumen in srčen, kar danes manjka, zlasti tistim, ki si na račun svoje komoditete ne upajo povedati, kaj vse je že dolgo narobe v javnem glasbenem šolstvu.

 

Najbrž bi skupaj danes sodelovala in pisala, kako na prijazen način učiti otroke.

 

 

 

 

Marina Horak in njen vpli v Srečka Lavbiča

Pravijo, da naklučij ni. Ko razmišljam o Srečku Lavbiču nisem mogla mimo Marine Horakove, ki je bistveno vplivala na njegovo metodo pouka, še več, vsa njena izhodišča je poizkusil prenesti poučevanje najmlajših otrok, tistih, ki se z inštrumentom šele začenjajo ukvarjati. Pri tem je bil zelo sistematičen, zapisoval je učne priprave, potek dela.

 

Zakaj sem ravno danes pomislila na njo, in ob tem naletela na žalostno novico, da se je 7. aprila 2018 pridružila Srečku v tistih dimenzijah, ki so nam neznanka, pa vendar verjamem, da so naša telesa le kokoni, iz katerih se razvijejo duše v metulje ali...:)

 

Vsekor sem prepričana, da sta oba sedaj čudovita dušna metulja, ki me od časa do časa obiščeta, me motivirata, da pišem in odkrivam in delim.

 

Ni pomembno, koliko so naše ideje inovacije videne v določenem času, pomembno je, da naredimo tisto, kar moramo narediti, za kar smo poklicani.

 

Tako kot sta bila Srečko in Marina poklicana glasbena pedagoga, tako sem tudi jaz bila nekako poklicana, da učim kitaro na način, ki je vsekakor specifičen, saj temelji predvsem na združevanju vseh naprednih idej, daleč od običajnega drila in neštetih ponavljanj določenega takta, kot je bila včasih edina oblika vadenja na inštremnt. Metronom in ponavljanje:)

 

Marina Horak je bistveno vplilvala na način dela Srečka Lavbiča.  Zato ne morem mimo njene lastne opredelitve svojega stila poučevanja: "IŠČEM SKUPAJ Z UČENCEM POTI, KI PRIVEDEJO DO INTEGRACIJE MED SAMIM SEBOJ IN GLASBO. pOMEMBNO JE, DA UČENEC ZAČUTI LASTNO ENERGIJO S POMOČJO POZORNOSTI DO DIHANJA IN GIBANJA, DA SE ZAVE ELASTIČNOSTI IN SPROŠČENOSTI TELESA TER OB TEM RAZVIJE OBČUTEK ZA ZVOK. z IZRAZNIM PLESOM IN SPONTANO IMPROVIZACIJO PA SE POVEŽE Z GLOBLJIMI SLOJI DOMIŠLJIJE, KAR POSTANE OSNOVA ZA ŽIVO IN INDIVIDUALNO DOŽIVLJANJE GLASBENEGA POMENA PREKO LASTNIH IZKUŠENJ IN ŽIVLJENJSKIH VSEBIN, KAR OMOGOČA SVOBODEN, POLN IZRAZ. SMISELNE POVEZAVE MED POTREBO PO OSEBNEM IZRAŽANJU IN ŽIVIM ODNOSOM DO STRUKTUR V GLASBI NAM POMAGAJO RAZVITI NAŠ POTENCIAL IN NA NAREDIJO OBČUTLJIVE ZA GLOBLJE SPOROČILO V GLASBI."

 

Nekateri pomembni elemnti Horakove metode

objavljeno na: http://www.marinahorak.com/sl/integracija-inspiracija

 

 

Razvijanje občutka notranje gibljivosti kot osnova za sproščenost, elastičnost in učinkovitost tehničnih gibov, kot jih doživljamo v medprostoru med fizičnimi in in mentalnimi impulzi.

 

Dihalne in sproščevalne vaje, ki omogočijo izkustveno spoznavanje lastnega energetskega ustroja in delovanja.

 

Poenotenje telesnih gibov z zvokom inštrumenta - ta celota postane nosilec izraza, ki ga vodi fizična inteligenca in notranji posluh.

 

Subtilno poslušanje in razslojevanje struktur - metrični pulz, ritmična razgibanost, melodični "sky-line", harmonsko ogrodje.

  

Ustvarjanje notranjih podob iz globoke domišljije, kolektivno in individualno, kot izvir inspiracije.

  

Stične točke med osebnimi vsebinami, glasbenimi strukturami in mikro-elementi zvočnega tkiva.

 

Aktiviranje vzporednih sposobnosti - spontano slikanje in risanje, gibalni izraz (ples in pantomima) kot obogatitev glasbenega izraza.

  

Intuitivno delo z ustaljenimi simboli fizičnega in subtilnega sveta, ki nas obdaja.

 

Neposreden kontakt z zakritimi sloji čustvene zavesti, kar omogoča iskanje lastnega, enkratnega smisla vsake skladbe.

 

Neponovljivost - kako sprejemamo osebne stike z glasbenimi vsebinami in jih doživljamo stalno spremenljivo, vedno živo, nikoli dolgočasno, kar omogoči, da glasba zares in v vsakem trenutku ostane izraz življenjskih izkušenj in osebna izpoved.

 

Poleg tega mi je zanimiv njen pogled na:

 

TELO:

 

"Naše telo ima lastno inteligenco, neodvisno od intelekta; ta nam pomaga izboljšati tehniko": čutimo telo, njegovo elastičnost in težo; vodimo dihanje kot izvor moči in sproščenosti.

 

UM:

 

"Napake, ko si jih ogledamo od blizu, brez obsojanja, postanejo prijateljice, od katerih se marsičesa naučimo": miselna energija namesto mišičnega napora, predstava in notranje upodabljanje ("imaging") mentalni impulzi in pristna moč.

 

ČUSTVO:

 

"Lahko zaigramo risbo, naslikamo zvok, ozvočimo kretnjo, zaplešemo emocijo": napetost in namera, raziskovanje neznanega in uporaba simbolov, upornost in zaupanje vase.

 

SLUH:

 

"Zvoke lahko vonjamo, okusimo, se jih dotaknemo - lahko slišimo cvetlice, drevesa, zemljo, morje": senzibilnost za zvok, poskusi z zvočno snovjo, notranji sluh in naša edinstvenost.

  

Talent kot najbolj ustvarjalni del nas samih še zakrit, da je v nas zaklad prirejenega znanja in védenja, ki še čaka, da ga odkrijemo - če smo le pripravljeni odstraniti nekaj ovirajočih slojev: sprejete "resnice", fiksne ideje, aksiome, klišeje, ki nas zadržujejo in nam otežujejo novo učenje.

 

Včasih so ure in ure vadenja izgubljene, ko se borimo proti starim vzorcem, rezultat pa je frustracija namesto napredka. Občutki in emocije kot so strah, negotovost, napetost, počasnost, šibkost itd. bodo izgubili svojo oblast nad nami, če si jih ogledamo brez obsojanja in iz njih izluščimo pozitivne vidike.

 

 

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.