Poučevanja kitare po metodi PRO - IGRA, metoda motoričnega, dinamičnega in glasbenega uvida.

INOVATIVNI PRISTOP K POUČEVANJU IN SVETOVANJU NA PODROČJU POUČEVANJA KITARE

Metoda poučevanja kitare PRO - IGRA IN Šola kitare PRO IGRCA

Kot samozaposlena v kuturi nadaljujem zastavljeno pot v Šoli kitare PRO - IGRA, imenovani po istoimenski metodi, metodi motoričnega in dinamičnega in glasbenega uvida.

Njena podlaga je izkustveno učenje, otrokom omogoča pozitivne izkušnje z inštrumentom ob tem, da se na primeren način razvija tudi njegov posluh in motorika, samo opismenjevanje pa poteka spontano, zato prihaja sčasoma tudi do glasbenega uvida.

Metoda je zlasti obrnila na glavo vse dosedanje metode poučevanja kitare začetnikov, ki temeljijo na sprotnemu opismenjevanju otrok.

Njena uporabnost je vsestranska:

1. Namenjena otrokom mlajšim od osem let. Sistem javnega glasbenega šolstva priporoča za vpis v prvi razred kitare šele osem let, kar je po mojem mnenju pozno.

2. Namenjena je odpravljanju oziroma lajšanju učnih težav, specifičnih in splošnih, s katerimi se otroci vpišejo v glasbeno šolo. Sprejemni preizkusi na tovrstne težave niso občutljivi. Pokazalo pa se je tudi, da ima lahko nadarjen otrok specifične potrebe.

3. Metoda izhaja otrokovih potreb, omogoča popolno individualizacijo in izhaja in notranje motivacije otroka - spodbujanje radovednosti. Zato ohranja motiviranost za delo na visokem nivoju.

4. Ob njej se krepi in razvija posluh

5. Razvija se fina motorika, ki pogosto predstavlja velik problem otrok. Vzrok učnim težavam, ki se pokažejo kmalu ob vstopu otroka v šolo, je pogosto nerazvita fina motorika. Učenje inštrumenta ima zato v predšolski celo preventivni pomen, seveda ob primernemu učitelju, ki je za to posebno usposobljen.  Kajti predšolsko obdobje je izredno občutljivo, zato delo s predšoslkimi otroki odsvetujem tistim učiteljem, ki za to niso pripravljeni oziroma nimajo ustreznega znanja.

6. Pouk je po tej metodi je manj obremenjujoč, oziroma stresen za otroka, daje pa presenetljive rezutate. Metoda je primerna za hitrejše učenje na pamet, za pripravo učenca na tekmovanje, ko se mora običajno naučiti težje skladbe, ki so po tehnični in muzikalni plati zahtevnejše ali celo presegajo razvojno stopnjo otroka. Taka priprava na tekmovanje za otroka ni stresna, temveč je lahko celo zabavna.

7. Več vadi, je stavek, ki je prepovedan v uporabi, pač pa uporabljamo dva termina, vadenje in igranje in jih tudi razlikujemo…V prvem letu igranja celo odsvetujem vajo doma. Metoda pro igra omogoča, da se že na uri učenec veliko nauči, kar ga motivira tudi za delo doma. Več, ko ima otrok občutek, da zna, bolj je motiviran. Bolj ko se mu zdi lahko, kar igra, bolj je motiviran. V bistvu pripeljem otroka z vajami do tega, da sam opazi izreden napredek, kar še dodatno krepi vrednost te metode. Otrok sam opazi, da mu je nekaj lažje ali boljše.

8. Transfer metode je ogromen, saj se je pokazala učinkovita tudi na drugih inštrumentih. Poučevala sem tudi citre, in tam pripravljala učenko tudi za tekmovanje. Metoda je primerna tudi za druge inštrumente s strunami in inštrumente s tipkami . Prav tako je primerna za vse stopnje šolanja od nižje do visoke

Metoda pro igra je posledica dolgoletnega raziskovanja, kako izboljšati proces učenja, vadenja, kako odpraviti določene probleme, ki se ob tem pokažejo. Sama nisem imela te sreče, da bi imela dobre profesorje v glasbenih šolah, zato sem to znanje iskala drugje, na seminarjih, mojstrskih tečajih, koncertih in še bi lahko naštevala.

Ta proces iskanja se je s PRO IGRO nekako zaključil, sedaj mi je nekako dana naloga, kako to metodo predstaviti širši populaciji otrok in mentorjev, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, pa so izrazito nadarjeni. Kajti metoda omogoča odpiranje različnih kanalov po katerih se lahko otroci enakovredno ali še bolj kvalitetno razvijajo v glasbenike, poustvarjalce ali amaterje.

Odpirajo se novi izzivi, kako znanje uporabiti za ustezne aplikacije, učne pripomočke, oblikovati nov učbenik za začetnike, ki bi olajšal delo marsikateremu učitelju, ki se spopada in išče resnice, kot sem jih sama, kako začeti, da bo otrok dobro igral in da se bo dobro počutil na uri.

Kdo je verjel vame in vplival na moje znanje, teh bi lahko kar nekaj naštela, najprej pa bi se zahvalila tistim, ki so verjeli v moje delo. Bili so mi navdih in izvr znanja in vsega lepega, kar je povezano s tem poklicem in glasbo. Dali so mi voljo za naprej, ker so vame verjeli.

Zdaj je čas, da se jim zahvalim in še tu omenim njihove besede:

MARKO FERI, https://www.markoferi.net/%C5%BEivljenjepis-slo/

Ano Kralj poznam že vrsto let. Največ smo se srečevali na različnih seminarjih in glasbenih delavnicah, kamor je redno prihajala sama ali s svojimi učenci. Da je odlična učiteljica kitare, to sem vedel že dolgo, saj se dober glas širi v deveto vas. Osebno pa sem se o tem prepričal tudi kot član tekmovalne komisije v prvi kategoriji na mednarodnem tekmovanju kitare, ki se je odvijalo to leto v Krškem. Njena učenka Klara Lesar je bila izredno muzikalna, ves program je prepričljivo zaigrala , zato ni čudno, da je komisijo navdušila do te mere, da je prejela zlato priznanje in tretjo nagrado.

DAMJAN STANIŠIĆ https://www.youtube.com/channel/UCoHBEn8mJbd_JGEHZOLsQ

Ano, rojeno Anico Kralj sem spoznal na enem izmed seminarjev v Kopru pod imenom Kitarika. V tistem času si je prizadevala za uvedbo izrednega študija. Na to temo je objavljala članke med drugim v strokovnem časopisu Bilten, časopisu Društva Slovenskih učiteljev kitare EGTA, zato ni čudno, da me je najprej navdušila s svojo energijo po odpravljanju krivic glede zaposlovanja in izobraževanja učiteljev kitare v Sloveniji. O njenem pedagoškem delu pa sem se seznanil z obiski njenih učencev na mojih delavnicah, ki sem jih vodil v Krškem, v tamkajšnji glasbeni šoli in drugod. V kvaliteto njenega dela so me prav tako prepričali tekmovalnici, njeni učenci, ki so redno prihajali na mednarodno tekmovanje v Mursko Soboto, ki je bilo organizirano v okviru Festivala kitare. Z njimi je dosegala je odlične rezultate. Izstopajoče je bilo zame tudi to, da je na tekmovanja hodila v lastnem aranžmaju, da ji šola ni krila stroškov prijave učencem, niti njenim stroškom prevoza ali bivanja, saj je večinoma prihajala z učenci različnih kategorij, tekmovanje pa je potekalo po več dni.

JERKO NOVAK https://sl.wikipedia.org/wiki/Jerko_Novak

Kdo od nas kitaristov pedagogov v Sloveniji ne pozna Ane Kralj? Njeni učenci so se pojavljali na vseh državnih tekmovanjih TEMSIG, na mednarodnih v Murski Soboti in Krškem ter segali po najvišjih uvrstitvah. Skratka, spadala je v krog tistih učiteljev, ki žanjejo največje uspehe. Da je Ana Kralj odlična učiteljica in boljša od marsikoga, ki ima v žepu visokošolsko diplomo, je dokazala tudi s tem, da so štirje njeni učenci nadaljevali šolanje na srednji in kasneje na visoki stopnji. Le redkim učiteljem to uspe. Očitno je Ana s svojim znanjem, ljubeznijo do glasbe in prizadevnostjo znala začarati učence, da so v glasbi in kitari spoznali svoje poslanstvo, jim posredovala trdno muzikalno in tehnično znanje, na osnovi katerega so zlahka in z velikimi uspehi nadaljevali šolanje na srednji in kasneje visoki stopnji. Pred leti sem na Glasbeni šoli Trbovlje poslušal nastop celega njenega razreda, ki so nam pripravili izjemen glasbeni dogodek na visoki ravni. Ker sem seznanjen z dejavnostmi po glasbenih šolah v Sloveniji moram povedati, da so ne le pri kitari temveč tudi pri ostalih inštrumentih redki učitelji, ki se lahko pohvalijo s tako ravnijo znanja in muzikalnega podajanja ne le pri svojih najboljših učencih. 

Kaj je inovativno?

O tem kaj več na predavanjih, ali v času šole odprtih vrat:)

Zakaj je metoda poučevanja kitare PRO IGRA boljša?

V čem je metoda poučevanja kitare PRO IGRA boljša? Dodana vrednost moje metode PRO - IGRA ( metoda motoričnega uvida) se začne z diplomo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pedagoško didaktičnem znanju, implementaciji razvojne ,osebnostne in pedagoške psihologije, ob dejstvu, da me je pri delu vedno vodil princip nadgradnje, inovacije ter kreativen pristop k poučevanju kitare. Metoda je rezultat obiska neštevilnih seminarjev za učiteljev kitare, festivalov, koncertov, interakcije z drugimi učitelji ter izmenjave izkušenj. Je plod raziskovanj različnih šol kitare za začetnike iz tujine, inovativnih pedagoških pristopov, kar je vse skupaj pripeljalo do lastne strategije poučevanja, ki se kaže kot zelo uspešna. Metoda temelji razvijanju posluha in primerne motorike, na oblikovanju tona, igranju na pamet, delni improvizaciji, različnih interpretacijah iste pesmi, upoštevanju različnih idej, razvijanju ustvarjalnosti... Dovoljena je "urejena" svoboda. Omogoča popolno individualizacijo pouka ob upoštevanju potreb posameznika. Učenci, ki so lahko stari od pet do 77 let, so pri takšnem načinu dela sproščeni, igrajo urejeno, na pamet, naučijo se improvizacije, raziskujejo in soustvarjajo, skratka so notranje motivirani ter inovativni. Precej drugače kot v sistemu javnega glasbenega šolstva, ki ima za večino učencev prezahtevne učne programe, ki mnogokrat tudi niso dosegljivi, mlajših od osem oziroma sedem let ali starejših oseb pa sistem pa niti ne vpisuje direktno na inštrument. Poleg tega je sistem usmerjen največkrat samo v klasično glasbo, ki je zlasti za najmlajše težko razumljiva. Sistem je zelo inerten, zaprt mastodont, nepripravljen na spremembe ter inovacije. Kljub uspešnim nadomeščanjem v nekaterih javnih glasbenih šolah po Sloveniji, ter prepoznavanju metode kot uspešne s strani tamkajšnjih sodelavcev in vodstev šole, žal še nismo našli poti, da bi lahko sodelovali še naprej. Upam, da se bo sistem nekoč odprl za Pro igro, s tem bi veliko pridobil, zlasti v prvih letih šolanja otrok, ki so prezrta, pri kitari pet do osem let, ali ko gre za reševanje učnih težav ter šolanje slepih in slabovidnih. Kot ena izmed najuspešnejših učiteljic kitare javnih glasbenih šol v Sloveniji, z izrednimi rezultati na različnih pomembnih tekmovanjih doma in v tujini, z učenci, ki so nadaljevali svojo kariero kot poustvarjalni umetniki in učitelji kitare, lahko tako trdim, da sem skozi svojo poklicno kariero pripeljala mojo metodo PRO IGRA (metodo metodičnega uvida) v sam vrh različnih metod poučevanja tega inštrumenta. Prednost te metode je v tem, da se otrok že pri pouku veliko nauči, zato vadenje doma v začetku ni nujno, ampak se motivacija za vadbo doma razvija postopoma, s tem da načini vadenja postajajo usmerjeni v določeno spretnost, ohranja se pravilna tehnika igranja, se uri spomin, koncentracija in pozornost, kar je v zadnjem času pogosta učna težava otrok. Dobro igranje pa seveda vodi v nastopanje brez treme, v spodbujanje notranje motivacije otrok do igranja, vedoželjnosti in raziskovanja. Metoda je usmerjena predvsem v razvijanje posluha in spretnost obvladovanja inštrumenta, v samo igranje, oblikovanje tona in motoriko. Pri čemer obstaja težnja poiskati optimalno sozvočje energije telesa kot tudi inštrumenta. Teorija glasbe je vpeta v sam proces učenja kitare, kar pomeni, da gre izključno za učenje z razumevanjem, kot posledica izkustvenega učenja. Metoda temelji na razvijanju posluha v vseh fazah in stopnjah učenja, teorija je temu podrejena, oziroma temu služi. Hkrati odkrivamo inštrument v celoti in nismo omejeni samo na določeno lego. ZLASTI PRI NAJMLAJŠIH velja zakonitost, SKOZI IGRO DO USTREZNEGA ZNANJE, PRI ČEMER SE TEHNIKE NE ZANEMARJA!!! . METODA JE PRIMERNA ZA VSE ZAČETNIKE NE GLEDE NA STAROST, ker omogoča popolno individualizacijo pouka. ZA REŠEVANJE SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV, ki so tipični ravno na področju inštrumentalne pedagogike, razvijanje posluha, oblikovanje tona in dinamike, motorične spretnosti itd. ZA POSEBNO NADARJENE, ker ponuja ustrezne rešitve za učenje težjih učnih vsebin, težjih skladb, ki so največkrat program najrazličnejših tekmovanj ZA VSE STOPNJE IN GLASBENE SMERI Ponuja rešitve na vseh stopnjah glasbenega izobraževanja, saj zagotavlja sproščenost, hitro učenje na pamet, dinamično izražanje... Prav tako daje osnovo za igranje kitare v vseh zvrsteh glasbe, od narodno zabavne do klasične.

Nov princip poučevanja kitare /

Počasi začenjam svojo pot, ki sem jo imenovala po metodi poučevanja kitare Pro igra.  Če primerjam svoj način poučevanja kitare s sistemom glasbenega šolstva pri nas, kjer sem tudi več kot dvajset let učila kitaro, se precej razlikuje od utečenega, in predpisanega z učnimi programi.  Moje delo je specifično ravno zaradi drugačnega pogleda na razvoj posluha in motorike pri posamezniku, pa najsi bo to pri najmlajših otrocih, ali starejših in je v začetni fazi precej neodvisen od poznavanja not. Bistven za napredek posameznika je predvsem ZAČETEK izobraževanja. In ravno v začetku je prednost moje metode, ki ni vezana na obstoječe učbenike, pač pa na poznavanje drugih vsebin s področja delovanja možgan, kognitivnih stilov itd. 

Prav tako je primerna za reševanje motoričnih težav.

Slaba motorika je pogosti razlog za učne težave, oziroma za nenapredovanje učenca.

Tovrstne težave odpravlja v zelo kratkem času. Včasih so bile za to potrebne ure in ure vaj, po možnosti z metronomom itd, danes temu ni tako. Do istega ali celo boljšega rezultata pridemo z drugačnim didaktičnim pristopom pri pouku.

Še več, z metodo krepim motorični spomin, koncentracijo in pozornost pri vseh učencih, tudi tistih, ki imajo v tem težave, kar se je običajno reševalo le z nenehnim podaljševanjem časa vežbanja. Danes lahko pridemo do dobrih rezultatov na hitrejši in bolj učinkovit način.

Svoje znanje želim v tem blogu utemeljiti tudi s prevodi člankov, ali njihovimi vsebinami, ki so v tujini že preverjena praksa, pri nas pa še vedno ni posluha za to.

Proučevala sem različne učbenike in didaktične pristope k poučevanju, kot tudi različne prakse pri nas in v tujini.

Moj namen spremeniti način mišljenja v odpravljanju stereotipov, ki danes še vedno zavirajo razvoj didatkitke in metodike poučevanja. 

 

 

Mojca spremlja z akordi svojo pesmico Božiček

Sedem let stara mojca igra s celimi akordi svojo pesmico o Božičku:) sledi posnetek v kratkem:) Slika kaže pravilno držo učenke, sprščenost v obeh rokah, ki je potrebna za oblikovanje kvalitetnega tona in hitro menjavo celih akordov v levi roki. Pesmi se učimo na več načinov...melodično, ritmično.... Enako velja tudi za klasično glasbo. Motorika je izrednega pomena. Vsi, ki se ukvarjate s poučevanjem tako majhnih otrok, boste vedeli, o čem govorim. Tehnika igranja na kitaro se razvija hkrati s posluhom in v tem je specifičnost moje metode.

Nov princip poučevanja kitare

Poleg sociološkega pristopa k razvoju glasbenega šolstva pri nas, bodo nekateri prispevki tudi pedagoško, didaktično in strokovno naravnani.

Zato moram predstaviti obe fotografiji. Na sliki je Mojca. V Veselo glasbeno šolo se je vpisala s šestimi leti, njej je letos sledila tudi njena sestrica Špela, stara malo več kot pet let. 

Pouk s tako majhnimi otroki je specifičen in zahteva od učitelja drugačna znanja kot samo obvladovanje inštrumneta. Zato niso redki učitelji, ki tako mlade otroke zavračajo.

Moj namen pa je predvsem poudariti, kako pomembno je, da otrok začne čimprej igrati tudi na kitaro, če si jo seveda želi. 

To svojo tezo bom utemeljila s teoretični izhodišči in obstoječo prakso.

Zakaj tako nezaupanje oziroma odklanjanje tako majhnih otrok?

1. od učitelja zahteva več pedagoškega znanja

2. didaktika, tehnike in strategije poučevanja, še niso raziskane

Menim, da bi moje delo, razumevanje le tega, lahko bistveno prispevalo k pozitivni usmerjenosti učiteljev do inštrumentalne igre tudi pri tako majhnih otrocih.

Druga slika pa ponazarja en od načinov, kako se otroci učijo note. Ampak to je samo eden od načinov, obstaja jih še veliko več.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.